Alles wat je moet weten over re-integratie 2e spoor

Als je langdurig ziek bent en er geen mogelijkheden zijn om binnen je huidige werkgever aan de slag te gaan, dan komt re-integratie bij een andere werkgever in beeld. Dit heet ‘re-integratie 2e spoor’ of ‘tweede spoortraject’. Dit traject is een belangrijk onderdeel in een re-integratieproces. Als je dit pad als werknemer binnenkort gaat bewandelen, of er al middenin zit, is het belangrijk om dit proces volledig te begrijpen. Ook voor werkgevers is het goed om te weten wat je te wachten staat.

Wat is het 2e spoor?

Het 2e spoor wordt ook wel spoor 2 re-integratie of tweede spoor genoemd. Dit proces is bedoeld voor werknemers die na langdurige ziekte niet kunnen terugkeren in hun huidige functie. Het doel van dit traject is dat deze werknemers een passende baan vinden bij een andere werkgever. Dit proces is in het leven geroepen om te zorgen dat werknemers niet aan de zijlijn komen te staan, maar actief blijven deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Het 2e spoor traject is vaak een vervolg op het 1e spoor, waarbij gekeken wordt of je terug kan keren binnen de huidige organisatie.

De rol van werkgever en werknemer

In het spoor 2 traject moeten zowel de werknemer als werkgever verantwoording afleggen. De werkgever draagt zorg voor de benodigde begeleiding en financiële ondersteuning. Als werknemer moet je proactief meewerken aan je re-integratie tweede spoor. Het is een inspanning die je samen doet, zodat de werknemer weer volwaardig kan deelnemen aan het arbeidsproces.

Wat is het 2e spoor traject?
Wat is het 2e spoor traject?

Stappenplan 2e spoor

Om een 2e spoor traject succesvol te laten verlopen doorlopen we een aantal stappen:

  1. Intake: kennismaking met je coach, acceptatie van de huidige stituatie.
  1. Actieplan: Nadat de intakefase is afgelopen, wordt er een op maat gemaakt traject opgezet. Dit wordt gedaan door professionals. Het plan is direct implementeerbaar.
  1. Oriëntatie: In deze fase wordt de huidige situatie geanalyseerd en worden de wensen en behoeften van de werknemer vastgesteld. Waar krijgt de werknemer energie van? Welke ervaring heeft hij of zij opgedaan in het verleden?. Wat betekent dit voor jouw toekomst en verdere leven? Ben je klaar voor de volgende stap? Dat soort onderwerpen worden besproken.
  1. Zoektocht: Nadat het actieplan is vastgesteld, wordt er met behulp van specialisten actief gezocht naar passende functies. Aandacht voor onthechten oude baan en organisatie. Kunnen openstaan voor nieuwe werkkring en hiernaar handelen. Bij het zoeken naar een passende functie houden we rekening met jouw Functie Mogelijkheden Lijst.
  1. Scholing: Voor sommige functies is het nodig om een aanvullende opleiding of cursus te volgen. In deze fase van het 2e spoor traject wordt gekeken of dit nodig is, zodat de kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
  1. Begeleiding: Tijdens het hele traject ontvang je als werknemer begeleiding, advies en ondersteuning.
  1. Evaluatie: Nadat het 2e spoor traject is afgelopen, vindt er een evaluatie plaats. Hier wordt teruggekeken naar het proces en worden toekomstplannen besproken. Mocht er geen passende baan gevonden worden dan ondersteunen wij bij de WIA keuring en bieden we nazorg tot de uitslag bekend is.

Re-integratie begeleiding bij 2e spoor

Het belangrijkste onderdeel van een 2e spoor traject is de begeleiding. Een ervaren re-integratiebegeleider maakt het verschil tussen een geslaagd of minder succesvol traject. Deze professionals helpen je niet alleen maar met het vinden van een nieuwe baan. Ze bieden ook mentale ondersteuning waar dat nodig is. Tijdens het 2e spoor traject wordt er nauw samengewerkt met de bedrijfsarts, de arbeidsdeskundige en de werkgever.

Rechten en plichten werkgever en werknemer

Zowel werkgevers als werknemers hebben bepaalde rechten en plichten. Een 2e spoor traject kent wettelijke kaders waarbinnen het zich beweegt. Een werknemer kan zich bijvoorbeeld “beter melden tijdens spoor 2”. Ook is het goed om te weten wanneer een “re-integratie 2e spoor niet langer verplicht” is. Het is erg belangrijk om hier goed van op de hoogte te zijn om misverstanden en conflicten te voorkomen.

Tweede spoor kort samengevat

In een notendop, het 2e spoor is een ingewikkeld maar belangrijk proces in de re-integratie van langdurig zieke werknemers die niet terug kunnen keren naar hun eigen baan. Met de juiste kennis, begeleiding en samenwerking kunnen zowel werkgevers als werknemers profiteren van een succesvolle re-integratie 2e spoor.