Alles wat je moet weten over vakantie tijdens re-integratie

Als je langdurig ziek bent geweest, kan de terugkeer naar werk een ingewikkeld proces zijn. Vaak ontstaan er tijdens dit traject, ook wel bekend als re-integratie, vragen rondom vakantie. Mag je bijvoorbeeld op vakantie gaan terwijl je nog aan het re-integreren bent? In dit artikel lees je wat je als werknemer moet weten over vakantie tijdens re-integratie, inclusief je rechten en plichten.

 

Re-integratie en vakantie: wat zijn je opties?

Tijdens je re-integratietraject kan de behoefte naar wat rust en ontspanning groeien. Gelukkig mag je vakantie opnemen tijdens re-integratie. Belangrijk is wel dat je dit goed bespreekt met je werkgever en dat het past binnen je re-integratieplan. Wees proactief. Door op tijd een gesprek aan te gaan, kunnen jullie een plan maken dat je herstel ondersteunt en niet belemmert.

 

De re-integratieverplichtingen en rechten voor jou als werknemer

Wanneer je na ziekte weer aan de slag gaat, begint een belangrijke periode: de re-integratie.
Deze fase is uiteraard belangrijk voor je eigen herstel, maar is ook in het leven geroepen om te voldoen aan de Wet verbetering poortwachter. In deze wet staan alle rechten en plichten van zowel jou als je werkgever voor het re-integratieproces. De wet is er om langdurig ziekteverzuim te verkorten of zelfs te voorkomen.

Jouw verplichtingen

Als medewerker ben je verplicht om actief mee te werken aan je terugkeer naar het werk. Dit betekent dat je open moet staan voor passende arbeid, dat je moet meewerken aan de afgesproken activiteiten en dat je regelmatig overleg moet hebben met je werkgever over je voortgang. Het betekent ook dat je vakantieplannen in lijn moeten zijn met je re-integratieactiviteiten. Het is erg belangrijk dat je eventuele vakantie overlegt met je werkgever en eventueel het UWV. Je vakantie aanvraag moet je schriftelijk indienen.

Jouw rechten

Uiteraard heb je als werknemer ook rechten. Allereerst mag je vakantieaanvraag niet onredelijk geweigerd worden, zolang het je re-integratie niet hindert. Het is belangrijk dat je je rechten kent en je hierover laat informeren, zowel bij je werkgever als bij het UWV.

Begeleiding en ondersteuning

Als werknemer heb je ook recht op begeleiding en ondersteuning tijdens je traject. Je werkgever is verplicht om samen met jou te zoeken naar passende arbeid binnen het bedrijf. Als dit niet mogelijk is, moet er gekeken worden naar werk bij een andere werkgever (dit noemen we het tweede spoor).

Opbouw vakantiedagen

Het is goed om te weten dat je ook tijdens je ziekte vakantiedagen opbouwt. Dit betekent ook dat je tijdens je re-integratieperiode aanspraak kunt maken op deze opgebouwde dagen. Overleg wel altijd met je werkgever voordat je vakantiedagen opneemt, want het mag niet in strijd zijn met je re-integratieactiviteiten.

Loon tijdens vakantie

Als je op vakantie gaat tijdens je re-integratie, heb je in principe recht op doorbetaling van je loon. De exacte invulling hiervan kan afhangen van wat er in je arbeidsovereenkomst staat en de geldende bedrijfsregelingen.

Ga in goed overleg met vakantie

Kortom, het nemen van vakantie tijdens je re-integratie is zeker mogelijk, maar vraagt om een goede voorbereiding en afstemming. Verlof opnemen tijdens re-integratie kan zelfs bijdragen aan je herstel, zolang dit in overleg gaat met alle betrokken partijen. Zorg dat je duidelijkheid hebt over je rechten en plichten, en hoe deze zich verhouden tot je situatie. Zo ga je goed geïnformeerd op vakantie en draag je bij aan een soepel re-integratieproces.