Ontslag(vergoeding) tijdens re-integratie 2e spoor

Bij werknemers die door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet meer in hun huidige functie kunnen werken, is re-integratie 2e spoor een erg belangrijk proces. Dit traject leidt vaak tot  ontslag bij je huidige werkgever, doordat je als zieke werknemer tijdens het re-integratietraject een passende baan vindt bij een andere werkgever. In deze blog vertellen we je alles over re-integratie 2e spoor en ontslag. Met speciale aandacht voor de ontslagvergoeding en rechten en plichten van zowel jou als werknemer als van je werkgever.

Ontslag nemen tijdens re-integratie 2e spoor

Wanneer je als werknemer door ziekte of arbeidsongeschiktheid niet kan terugkeren naar je oude werk of een andere passende functie binnen het bedrijf, dan wordt het tweede spoor van re-integratie ingezet. Dit houdt in dat je als werknemer onder begeleiding op zoek gaat naar passend werk buiten de organisatie. Als je passend werk vindt bij een andere organisatie, dan is vaak het logische gevolg dat je ontslag neemt bij je huidige werkgever. Toch is niet altijd ontslag het gevolg is van een 2e spoor-traject. Het kan soms voorkomen dat je belastbaarheid in positieve zin verandert. In dat geval is een spoor 1-traject alsnog mogelijk en kan je binnen je organisatie blijven werken.

Is een ontslagvergoeding verplicht bij 2e spoor?

Volgens de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding, verplicht wanneer een werknemer ontslagen wordt. Dit is ongeacht of het dienstverband tijdelijk of vast is. Bij ontslag na een tweede spoor-traject heb je als werknemer recht op deze transitievergoeding. De hoogte van de vergoeding hangt af van de duur van je arbeidsovereenkomst en je laatstverdiende salaris.

Wanneer heb je recht op ontslagvergoeding?

Buiten dat je in Nederland recht hebt op een tweede spoor transitievergoeding, zijn er ook andere situaties waarin je recht hebt op een ontslagvergoeding. Dit zijn:

  • Beëindiging van het dienstverband door je werkgever: wanneer je dienstverband wordt beëindigd door de werkgever, heb je in de meeste gevallen recht op een ontslagvergoeding. Dit geldt zowel voor vaste als tijdelijke contracten.
  • Na een reorganisatie: als je ontslagen wordt als gevolg van een reorganisatie binnen het bedrijf, heb je recht op een ontslagvergoeding.
  • Na langdurige ziekte: als je na twee jaar ziekte (en het doorlopen van een re-integratietraject) wordt ontslagen, heb je recht op een transitievergoeding.
  • Bij einde tijdelijk contract op initiatief van werkgever: als je tijdelijke contract niet wordt verlengd op initiatief van de werkgever, heb je ook recht op een ontslagvergoeding.
  • Ontslag op staande voet: in uitzonderlijke gevallen, zoals ontslag op staande voet vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kun je ook recht hebben op een ontslagvergoeding.

Ontslagvergoeding berekenen

Om de hoogte van je ontslagvergoeding te berekenen, wordt er gekeken naar de duur van je arbeidsovereenkomst en je laatstverdiende maandsalaris. De formule is als volgt:

Formule voor volle dienstjaren: aantal dienstjaren x (⅓ bruto maandsalaris)

Formule voor resterende diensttijd: (bruto salaris over resterend deel arbeidsovereenkomst/bruto maandsalaris) x (⅓ bruto maandsalaris / 12)

Volgens de Wet Verbetering Poortwachter mogen kosten voor het re-integratietraject niet worden afgetrokken van de ontslagvergoeding. Dit betekent dat je als werknemer recht hebt op de volledige ontslagvergoeding, ongeacht de hoogte van de re-integratiekosten.

Wanneer heb je geen recht op ontslagvergoeding?

Er bestaan situaties waarbij je geen recht hebt op een ontslagvergoeding. Dit is bijvoorbeeld wanneer je als werknemer onvoldoende bijdraagt aan re-integratie. Maar dit is ook bij pensionering, of wanneer je meewerkt aan je eigen ontslag via een vaststellingsovereenkomst. Als je werkgever in grote financiële moeilijkheden verkeert, heb je ook geen recht op een ontslagvergoeding.

Verplichte hulp bij re-integratie door werkgever (Wet Poortwachter)

De Wet Verbetering Poortwachter verplicht werkgevers om zieke werknemers te helpen bij re-integratie. Als het bedrijf aansprakelijk is voor de (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, geldt de hulp bij re-integratie als een vorm van schadevergoeding.

De Wet Verbetering Poortwachter is er om zowel werkgever als werknemer te motiveren om zo snel mogelijk terug te keren naar werk. Het gehele traject duurt 2 jaar, waarbij verplichte stappen gevolgd moeten worden. Het voornaamste doel van dit traject is de re-integratie van zieke werknemers stimuleren. Doordat er duidelijke stappen en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd, worden zowel werknemers als werkgevers aangemoedigd actief bij te dragen aan het re-integratieproces.

Vernieuwde regelgeving voor werkgevers

Er is een vernieuwde regelgeving voor werkgevers met betrekking tot ontslagvergoedingen. Over de ontslagvergoeding moet belasting betaald worden voordat het bedrag aan de werknemer wordt overgemaakt. Bij een transitiebudget is de werkgever verplicht de werknemer te informeren over de bestedingsmogelijkheden van dit budget. Je kunt dit bedrag bijvoorbeeld besteden aan een opleiding, maar ook gebruiken om je hypotheek (deels) af te lossen.

Ontslag nemen tijdens een tweede spoor traject brengt veel vragen en onzekerheden met zich mee. Het is belangrijk om goed geïnformeerd te zijn over je rechten, de verplichtingen van je werkgever, en de beschikbare compensatieregelingen.

Ondersteuning nodig?

Bij Coach Connect staan we klaar om je te ondersteunen met begeleiding en advies in dit ingewikkelde proces. Neem contact met ons op voor meer informatie, of lees onze andere artikelen voor uitgebreide gidsen en hulpmiddelen.