Wat als re-integratie tweede spoor dreigt te mislukken?

Re-integratie in het 2e spoor kan soms lastig zijn voor jou en je werknemer. Het traject is bedoeld om werknemers die niet kunnen terugkeren in hun eigen functie te helpen bij het vinden van een passende functie bij een andere werkgever. Als deze re-integratie vastloopt, of als re-integreren simpelweg niet lukt, kan dat voor extra stress zorgen. Zowel voor jou als
je werknemer.

In deze blog geven we je wat meer informatie over wat je kunt doen als de re-integratie vastloopt, en hoe je de kansen op een succesvolle re-integratie kunt vergroten.

Problemen bij re-integratie tweede spoor

Er kunnen diverse redenen zijn waardoor re-integratie tweede spoor niet lekker verloopt of dreigt te mislukken. We bespreken wat veelvoorkomende problemen:

Gebrek aan passende functies

Een van de meest voorkomende redenen voor het vastlopen van re-integratie is het ontbreken van een passende functie. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat je werknemer specifieke vaardigheden of ervaring heeft die niet makkelijk ergens anders ingezet kunnen worden.

Communicatieproblemen

Goede communicatie tussen jou, je werknemer en het re-integratiebedrijf is heel erg belangrijk. Wanneer er sprake is van miscommunicatie of een gebrek aan duidelijkheid, kan het traject vastlopen. 

Werknemer is niet bereid

In sommige gevallen is de werknemer zelf niet gemotiveerd voor het tweede spoor, bijvoorbeeld omdat hij of zij het gevoel heeft dat re-integratie te zwaar is of dat de aangeboden functies niet passen bij de persoonlijke wensen en behoeften.

Stappen voor succesvolle re-integratie

Wanneer re-integratie vastloopt, is het belangrijk om snel in actie te komen. Hier zijn enkele stappen die je kunt ondernemen om het traject weer op de rails te krijgen:

1. Evalueren van de situatie

Allereerst is het belangrijk om de oorzaak van het probleem te achterhalen. Waarom loopt de re-integratie van je werknemer vast? Wat zijn struikelblokken? Evalueer de situatie zodat je precies weet waar je tegenaan loopt en wat je eventueel kunt doen om dit te verbeteren. 

2. Aanpassing van werkzaamheden

Soms kan het helpen om de werkzaamheden of de functie-eisen aan te passen aan de mogelijkheden van je werknemer. Hierbij kun je denken aan het verminderen van uren of het aanpassen van bepaalde taken. Hierdoor is je werknemer waarschijnlijk sneller bereid om mee te werken.

3. Begeleiding

je medewerker zich meer gehoord voelt en dat je op ideeën komt die je anders niet zou hebben. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van coaching of counseling zijn, daarover later meer. 

4. Training

In sommige gevallen kan het nuttig zijn om de werknemer extra training of scholing te bieden, zodat hij of zij beter voorbereid is op de nieuwe functie.

Ondersteuning van werknemers en werkgevers

In een re-integratieproces is het belangrijk dat zowel werknemers als werkgevers goed worden ondersteund. Dit zorgt niet alleen voor een vlotter traject, maar verhoogt ook de kans op een succesvolle terugkeer naar de werkvloer. 

Coaching en counseling 

Door gerichte gesprekken en begeleiding kunnen werknemers hun zorgen, angsten en ambities bespreken. Er zijn een aantal vormen van coaching en counseling die we graag met je doornemen. 

Individuele begeleiding

Elke werknemer is uniek, met zijn of haar eigen behoeften en uitdagingen. Individuele begeleiding zorgt ervoor dat de specifieke behoeften van elk persoon worden erkend, wat zorgt voor een op maat gemaakt plan.

Emotionele ondersteuning

Het proces van re-integratie kan emotioneel zwaar zijn. Het bieden van emotionele ondersteuning, of het nu gaat om een luisterend oor of professionele therapie, kan helpen om gevoelens van stress, angst of onzekerheid te verminderen. 

Vaardigheden en zelfvertrouwen

Een succesvol re-integratietraject gaat niet alleen over het vinden van een nieuwe functie, maar ook over het opbouwen van zelfvertrouwen. Door werknemers training en vaardigheden te bieden, kunnen ze met meer vertrouwen, en misschien ook wel plezier, de rol op zich nemen. 

Carrièreplanning

Voor sommigen kan re-integratie een kans zijn om hun carrière een nieuwe richting te geven. Carrièreplanning helpt werknemers om hun ambities en doelen helder te krijgen, en om de nodige stappen te achterhalen om die te bereiken.

Conflict oplossing

Helaas kunnen er tijdens het re-integratieproces conflicten ontstaan tussen werknemers en werkgevers. Professionele conflictbemiddeling kan helpen om deze onenigheid op te lossen, wat zorgt voor een betere relatie en succesvollere re-integratie.

Verzekeringsopties

In de arbeidswereld is het onvermijdelijk dat er risico’s zijn. Deze kunnen variëren van gezondheidsproblemen tot onverwachte onderbrekingen in de loopbaan. Om deze risico’s te beperken zijn er verschillende verzekeringsopties. We lichten hier AOV, ziektekostenverzekering en re-integratieverzekering uit. 

AOV (Arbeidsongeschiktheidsverzekering)

De arbeidsongeschiktheidsverzekering, ook wel AOV, is een verzekering die een uitkering verstrekt wanneer iemand door ziekte of een ongeval niet meer in staat is om te werken. Afhankelijk van de polisvoorwaarden kan dit een tijdelijke of permanente situatie zijn. Een AOV is vooral populair onder zelfstandigen en freelancers die niet standaard verzekerd zijn via hun werkgever. De premie en uitkering zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals het inkomen, de leeftijd en het beroep van de verzekerde. 

Ziektekostenverzekering

Een ziektekostenverzekering dekt de medische kosten die kunnen ontstaan door ziekte of een ongeval. Denk hierbij aan huisartsbezoeken, medicijnen, ziekenhuisopnames en andere medische behandelingen. In veel landen is het hebben van een basis ziektekostenverzekering verplicht. Daarnaast kunnen er aanvullende verzekeringen worden afgesloten voor specifieke zorgbehoeften of behandelingen die niet in het basispakket zijn opgenomen. 

Re-integratie verzekering

De re-integratie verzekering is in het leven geroepen om kosten te dekken die kunnen ontstaan tijdens het re-integratieproces van een werknemer na ziekte of een ongeval. Deze verzekering kan bijvoorbeeld de kosten van bepaalde trainingen, aanpassingen aan de werkplek of externe begeleiding dekken. Het is een waardevolle verzekering voor werkgevers, aangezien het helpt om de financiële last van het re-integratieproces te verminderen en tegelijkertijd zorgt voor de best mogelijke ondersteuning voor de werknemer. 

Blijf actief betrokken

Het proces van re-integratie tweede spoor kan complex zijn en er kunnen diverse hobbels op de weg komen. Maar met de juiste ondersteuning, communicatie en aanpak kan succesvolle re-integratie worden bereikt. Het is belangrijk om zowel als werknemer als werkgever actief betrokken te zijn bij het proces en gebruik te maken van de beschikbare hulpmiddelen en diensten.